TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntija-
toiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän
toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.


Tavoitteena on yritysten menestyminen, kasvu ja kansainvälistyminen.
Sivustolta löytyvän materiaalin, kuten toimialaraporttien ja
Toimiala Online -tilastotietojärjestelmän avulla yritykset voivat
kehittää toimintaansa entistä parempaan suuntaan.


Toimialaraportit

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Lue lisää

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa laatima katsaus seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta sekä lyhyen aikavälin kehityksestä. Katsauksessa paneudutaan alueiden näkymiin elinkeinoelämän, työttömyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Toimiala Online

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Palvelusta saa myös valmiita automaattisesti päivittyviä tilastokuvia. Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Aineisto sisältää viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Lue lisää

PK-toimialabarometrit

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee nyt myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavat pk -toimialabarometrit. Tämä uusi julkaisusarja täydentää toimialaraportteja sekä Toimialojen näkymät- katsauksia

Lue lisää
Tilastot
Liiketoiminnan kuukausikuvaaja uusiutuvan energian alalla vuosina 2008–2015 ja ennuste vuoteen 2016 tuulivoima-alan ja bioenergia-alan yritysryhmässä.

Tuulivoima-alalla liikevaihto on yhä jyrkässä kasvussa jo rakenteilla olevien uusien tuulipuistojen valmistuessa viimeistään vuoden 2016 keväällä. Kasvu jatkuu myös tulevina vuosina.


palkit

TEM Toimialapalvelun
julkaisut ja palvelut

Toimialapalvelu julkaisee toimialaraportteja, Toimialojen näkymät -katsauksia ja PK-toimialabarometreja sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alueelliset kehitysnäkymät -raporttia.

Toimialapalvelu järjestää alueellisia seminaareja ja toimialaraporttien julkistamistilaisuuksia, joista useisiin on vapaa pääsy. Osaa tilaisuuksista voi seurata webcast-lähetyksenä näille sivuille tallennettavan katselulinkin kautta.

Toimialapalvelu ylläpitää Toimiala Online tilastokantaa ja päivittää automaattisesti tilastokuvia.


Lue lisää

Uutiset

17.8.2016 Matti Nykänen cleantechin toimialapäälliköksi

Matti Nykänen on valittu valtakunnallisen cleantechin toimialapäällikön määräaikaiseen tehtävään. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri, ja hänelle on kertynyt pitkäaikainen työkokemus rahoitusasiantuntijan tehtävistä, joissa hän on perehtynyt monipuolisesti biotalouden ja cleantechin yrityshankkeisiin.

Lue lisää

9.8.2016 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 julkistetaan 26.9 Lahdessa

Kutsumme Teidät Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 julkistamistilaisuuteen maanantaina 26.9.2016 FellmanniCampukseen Kirkkokatu 27, Lahti. Tarkemmat tiedot ja tilaisuuden ohjelman löydät tästä uutisesta.

Lue lisää

13.6.2016 Toimiala Online -tietopalvelun hyödynnettävyyskysely on käynnistynyt

Kyselyn tarkoitus on selvittää Työ- ja elinkeinoministeriön sekä KEHA -keskuksen ylläpitämän Toimiala Online -tietopalvelun käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä. Kysely pyrkii erityisesti nostamaan käyttäjien näkemykset osaksi päätöksentekoa.

Lue lisää

8.6.2016 TEM Toimialapalvelun uutiskirje 2/2016 on ilmestynyt

TEM Toimialapalvelun uutiskirje 2/2016 on ilmestynyt. Uutiskirjeestä ilmenee mm. tulevien julkaisujen päivämääriä ja muita Toimialapalvelun ajankohtaisia asioita.

Lue lisää