TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntija-
toiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän
toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.


Tavoitteena on yritysten menestyminen, kasvu ja kansainvälistyminen.
Sivustolta löytyvän materiaalin, kuten toimialaraporttien ja
Toimiala Online -tilastotietojärjestelmän avulla yritykset voivat
kehittää toimintaansa entistä parempaan suuntaan.


Toimialaraportit

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Lue lisää

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa laatima katsaus seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta sekä lyhyen aikavälin kehityksestä. Katsauksessa paneudutaan alueiden näkymiin elinkeinoelämän, työttömyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Toimiala Online

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Palvelusta saa myös valmiita automaattisesti päivittyviä tilastokuvia. Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Aineisto sisältää viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Lue lisää

PK-toimialabarometrit

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee nyt myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavat pk -toimialabarometrit. Tämä uusi julkaisusarja täydentää toimialaraportteja sekä Toimialojen näkymät- katsauksia

Lue lisää
Tilastot
puutuotekuva

Puutuotealojen markkinatilanteeseen on odotettavissa parempia aikoja suhdannetilanteen ja rakentamisen määrien noustessa. Puutuotealalla syntyy merkittäviä määriä sivutuotteita, joiden parempaan hyödyntämiseen voitaisiin päästä liittoutumalla esimerkiksi energiasektorin kanssa.palkit

TEM Toimialapalvelun
julkaisut ja palvelut

Toimialapalvelu julkaisee toimialaraportteja, Toimialojen näkymät -katsauksia ja PK-toimialabarometreja sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alueelliset kehitysnäkymät -raporttia.

Toimialapalvelu järjestää alueellisia seminaareja ja toimialaraporttien julkistamistilaisuuksia, joista useisiin on vapaa pääsy. Osaa tilaisuuksista voi seurata webcast-lähetyksenä näille sivuille tallennettavan katselulinkin kautta.

Toimialapalvelu ylläpitää Toimiala Online tilastokantaa ja päivittää automaattisesti tilastokuvia.


Lue lisää

Uutiset

7.6.2017 Barometri: sote-palveluiden pk-yritysten suhdanneodotukset yhä varovaisen positiivisia

Sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksistä 39 prosenttia odottaa näkymien parantuvan, kun niiden heikkenemistä odottaa 11 prosenttia yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysalan pk-toimialabarometrista.

Lue lisää

Toimialojen rahoitusseminaarin materiaali on julkaistu

10.–11.5.2017 Säätytalolla pidetyn Toimialojen rajoitusseminaarin kaikki materiaali on julkaistu Toimialapalvelun verkkosivuilla.

Lue lisää

Luonnontuotealan toimialaraportti julkaistu

Luonnontuotealan toimialaraportti on julkistettu tänään.

Lue lisää

11.4.2017 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2017 julkaistu

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2017 on nyt luettavissa.

Lue lisää