TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntija-
toiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän
toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.


Tavoitteena on yritysten menestyminen, kasvu ja kansainvälistyminen.
Sivustolta löytyvän materiaalin, kuten toimialaraporttien ja
Toimiala Online -tilastotietojärjestelmän avulla yritykset voivat
kehittää toimintaansa entistä parempaan suuntaan.


Toimialaraportit

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Lue lisää

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa laatima katsaus seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta sekä lyhyen aikavälin kehityksestä. Katsauksessa paneudutaan alueiden näkymiin elinkeinoelämän, työttömyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Toimiala Online

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Palvelusta saa myös valmiita automaattisesti päivittyviä tilastokuvia. Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Aineisto sisältää viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Lue lisää

PK-toimialabarometrit

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee nyt myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavat pk -toimialabarometrit. Tämä uusi julkaisusarja täydentää toimialaraportteja sekä Toimialojen näkymät- katsauksia

Lue lisää
Tilastot
puutuotekuva

Puutuotealojen markkinatilanteeseen on odotettavissa parempia aikoja suhdannetilanteen ja rakentamisen määrien noustessa. Puutuotealalla syntyy merkittäviä määriä sivutuotteita, joiden parempaan hyödyntämiseen voitaisiin päästä liittoutumalla esimerkiksi energiasektorin kanssa.palkit

TEM Toimialapalvelun
julkaisut ja palvelut

Toimialapalvelu julkaisee toimialaraportteja, Toimialojen näkymät -katsauksia ja PK-toimialabarometreja sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alueelliset kehitysnäkymät -raporttia.

Toimialapalvelu järjestää alueellisia seminaareja ja toimialaraporttien julkistamistilaisuuksia, joista useisiin on vapaa pääsy. Osaa tilaisuuksista voi seurata webcast-lähetyksenä näille sivuille tallennettavan katselulinkin kautta.

Toimialapalvelu ylläpitää Toimiala Online tilastokantaa ja päivittää automaattisesti tilastokuvia.


Lue lisää

Uutiset

20.9.2017 Alueelliset kehitysnäkymät julkaistaan 25.9

ELY-keskusten alueellisia lyhyen aikavälin tilanne- ja kehitysnäkymiä elinkeinoelämän ja työllisyyden kertoo 25.9.2017 Seinäjoella julkaistava 2/2017 Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu.

Lue lisää

17.9.2017 Toimialojen syksyn 2017 näkymät nyt julkaistu

Elintarvikealan, Kaivosalan, Liike-elämän palveluiden, Luonnontuotealan, Matkailun, Puutuotealan, Terveys- ja sosiaalipalveluiden ja Uusiutuvan energian näkymät ovat nyt luettavissa.

Lue lisää

12.9.2017 Syksyn toimialojen näkymiä julkaistaan 17.9

Toimialojen näkymiä esitellään Toimialapalvelun kehittämispäivillä Helsingissä 13.9.

Lue lisää

12.9.2017 Toimialaraporttien julkistamisajankohdat

Pidemmän aikavälin eri toimialojen kehitysnäkymiin voi perehtyä julkaistavista toimialaraporteista.

Lue lisää