TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.

Tavoitteena on yritysten menestyminen, kasvu ja kansainvälistyminen. Sivustolta löytyvän materiaalin, kuten toimialaraporttien ja Toimiala Online -tilastotietojärjestelmän avulla yritykset voivat kehittää toimintaansa entistä parempaan suuntaan.

Toimialaraportit

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Lue lisää

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa laatima katsaus seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta sekä lyhyen aikavälin kehityksestä. Katsauksessa paneudutaan alueiden näkymiin elinkeinoelämän, työttömyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Toimiala Online

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Palvelusta saa myös valmiita automaattisesti päivittyviä tilastokuvia. Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Aineisto sisältää viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Lue lisää

PK-toimialabarometrit

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee nyt myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavat pk -toimialabarometrit. Tämä uusi julkaisusarja täydentää toimialaraportteja sekä Toimialojen näkymät- katsauksia

Lue lisää
Tilastot
Liiketoiminnan kuukausikuvaaja uusiutuvan energian alalla vuosina 2008–2015 ja ennuste vuoteen 2016 tuulivoima-alan ja bioenergia-alan yritysryhmässä.

Tuulivoima-alalla liikevaihto on yhä jyrkässä kasvussa jo rakenteilla olevien uusien tuulipuistojen valmistuessa viimeistään vuoden 2016 keväällä. Kasvu jatkuu myös tulevina vuosina.


palkit

TEM Toimialapalvelun
julkaisut ja palvelut

Toimialapalvelu julkaisee toimialaraportteja, Toimialojen näkymät -katsauksia ja PK-toimialabarometreja sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alueelliset kehitysnäkymät -raporttia.

Toimialapalvelu järjestää alueellisia seminaareja ja toimialaraporttien julkistamistilaisuuksia, joista useisiin on vapaa pääsy. Osaa tilaisuuksista voi seurata webcast-lähetyksenä näille sivuille tallennettavan katselulinkin kautta.

Toimialapalvelu ylläpitää Toimiala Online tilastokantaa ja päivittää automaattisesti tilastokuvia.


Lue lisää

Uutiset

19.5.2016 TEM Toimialapalvelu tarjoaa työharjoittelupaikkaa syksylle 2016

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu tarjoaa harjoittelupaikkaa syksylle 2016 opintojensa loppuvaiheessa olevalle liiketalouteen tai tietojenkäsittelyyn suuntautuneelle tradenomiopiskelijalle.

Lue lisää

11.5.2016 Luonnontuotealan toimialaraportti on julkistettu 11.5 Helsingissä

Suomessa on maailman suurin luonnontuotteiden luomukeruuala. Ylivoimatekijöitämme ovat erityisesti arktisuus, puhdas luonto ja ympäristöolosuhteista johtuen luonnontuotteiden suuremmat arvoainepitoisuudet. Terveystrendi lisää luonnontuotteiden kysyntää maailmalla ja luo alalle nostetta. Alan yritysten määrä onkin Suomessa kasvussa. Uusia yrityksiä on syntynyt erityisesti kosmetiikka-alalle ja ravintolisien valmistukseen.

Lue lisää

2.5.2016 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2016 - kooste tilaisuudesta on nyt katsottavissa

Kevään alueelliset kehitysnäkymät julkistettiin 14.4 Kuusankoskella. Strategiajohtaja Jouko Nieminen esitteli kevään 2016 tulokset reilun puolen tunnin puheenvuoronsa aikana. Joukon puheenvuorosta on nyt saatavilla myös noin 7 minuutin kooste.

Lue lisää

20.4.2016 Luonnontuotealan toimialaraportti sekä näkymiä kaikilta toimialoilta julkistetaan 11.5.2016

Toimialapäällikkö Anne Ristiojan koostama luonnontuotealan toimialaraportti julkistetaan 11.5. Samana päivänä esitellään myös näkymiä kaikilta toimialoilta. Kaikki materiaali tulee vapaasti ladattavaksi sivustollemme 12.5

Lue lisää