TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntija-
toiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän
toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.


Tavoitteena on yritysten menestyminen, kasvu ja kansainvälistyminen.
Sivustolta löytyvän materiaalin, kuten toimialaraporttien ja
Toimiala Online -tilastotietojärjestelmän avulla yritykset voivat
kehittää toimintaansa entistä parempaan suuntaan.


Toimialaraportit

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Lue lisää

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa laatima katsaus seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta sekä lyhyen aikavälin kehityksestä. Katsauksessa paneudutaan alueiden näkymiin elinkeinoelämän, työttömyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Toimiala Online

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Palvelusta saa myös valmiita automaattisesti päivittyviä tilastokuvia. Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Aineisto sisältää viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Lue lisää

PK-toimialabarometrit

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee nyt myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavat pk -toimialabarometrit. Tämä uusi julkaisusarja täydentää toimialaraportteja sekä Toimialojen näkymät- katsauksia

Lue lisää
Tilastot
uusiutuva_kuva

Tuulivoima-alalla liikevaihto on edelleen jyrkässä kasvussa vuoden 2016 uusinvestoinneista ja kapasiteetin merkittävästä kasvusta johtuen. Kehitys jatkuu samansuuntaisena myös tulevana vuonna.


palkit

TEM Toimialapalvelun
julkaisut ja palvelut

Toimialapalvelu julkaisee toimialaraportteja, Toimialojen näkymät -katsauksia ja PK-toimialabarometreja sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alueelliset kehitysnäkymät -raporttia.

Toimialapalvelu järjestää alueellisia seminaareja ja toimialaraporttien julkistamistilaisuuksia, joista useisiin on vapaa pääsy. Osaa tilaisuuksista voi seurata webcast-lähetyksenä näille sivuille tallennettavan katselulinkin kautta.

Toimialapalvelu ylläpitää Toimiala Online tilastokantaa ja päivittää automaattisesti tilastokuvia.


Lue lisää

Uutiset

10.10.2016 Matkailun vuosiseminaari 31.10.2016

Kutsumme teidät Matkailun vuosiseminaariin. Seminaarissa julkaistaan Matkailun toimialaraportti ohjelmapalveluista, joka on saatavilla tilaisuuden jälkeen Toimialapalvelun- sivustolta.

Lue lisää

7.10.2016 Uusiutuvan energian toimialaraportti julkaistaan Bioenergiapäivillä 24.10

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Lue lisää

6.10.2016 Loput syksyn toimialojen näkymistä on julkistettu

Tänään on julkaistu katsaukset koskien lähiaikojen toimialanäkymiä elintarviketeollisuuden, uusiutuvien energiamuotojen, cleantechin ja luonnontuotealan osalta. Näiden yhteydessä julkaistaan myös luonnontuotealalta ja cleantechistä tuhdimpi pk-toimialabarometri.

Lue lisää

29.9.2016 Syksyn toimialojen näkymät julkistettu

Tänään on julkaistu katsaukset matkailun, kaivosalan, puutuotealan sekä liiketoiminnan palveluiden lähiaikojen näkymät. Ensi viikolla vuorossa on muiden toimialojen näkymien julkistus. Toimialojen näkymät-katsaus sisältää kattavan analyysin toimialojen yleistilanteista sekä tulevaisuuden näkymistä. Katsauksissa selvitetään lisäksi toimialojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja toimialan merkitystä Suomessa.

Lue lisää