TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntija-
toiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän
toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.


Tavoitteena on yritysten menestyminen, kasvu ja kansainvälistyminen.
Sivustolta löytyvän materiaalin, kuten toimialaraporttien ja
Toimiala Online -tilastotietojärjestelmän avulla yritykset voivat
kehittää toimintaansa entistä parempaan suuntaan.


Toimialaraportit

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Lue lisää

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa laatima katsaus seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta sekä lyhyen aikavälin kehityksestä. Katsauksessa paneudutaan alueiden näkymiin elinkeinoelämän, työttömyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Toimiala Online

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Palvelusta saa myös valmiita automaattisesti päivittyviä tilastokuvia. Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Aineisto sisältää viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Lue lisää

PK-toimialabarometrit

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee nyt myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavat pk -toimialabarometrit. Tämä uusi julkaisusarja täydentää toimialaraportteja sekä Toimialojen näkymät- katsauksia

Lue lisää
Tilastot
matkailu kuva

Yöpymisten lukumäärän tasainen kasvu antaa aihetta olettaa liikevaihdon myös kasvavan hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä. Ohjelmapalveluiden (kuviossa urheilu, huvi- ja virkistystoiminta) liiketoiminnan odotetaan myös lisääntyvän lisäkysynnän ansiosta. Myös koko matkailun ydinklusterin odotetaan kasvavan.


palkit

TEM Toimialapalvelun
julkaisut ja palvelut

Toimialapalvelu julkaisee toimialaraportteja, Toimialojen näkymät -katsauksia ja PK-toimialabarometreja sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alueelliset kehitysnäkymät -raporttia.

Toimialapalvelu järjestää alueellisia seminaareja ja toimialaraporttien julkistamistilaisuuksia, joista useisiin on vapaa pääsy. Osaa tilaisuuksista voi seurata webcast-lähetyksenä näille sivuille tallennettavan katselulinkin kautta.

Toimialapalvelu ylläpitää Toimiala Online tilastokantaa ja päivittää automaattisesti tilastokuvia.


Lue lisää

Uutiset

Puutuoteteollisuuden toimialaraportti on julkistettu 1.12 Seinäjoella

Saha- ja höylätavaran vienti on jatkanut kasvua, ja sen arvo oli vuonna 2015 noin 1,6 miljardia euroa. Saha- ja höylätavaran vienti edusti 65 prosentin osuutta koko puutavaratuotteiden viennistä. Jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä. Nämä tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun tänään julkaisemasta puutuoteteollisuuden toimialaraportista. Sen on koonnut toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki Kainuun ELY-keskuksesta.

Lue lisää

14.11.2016 Elintarvikealan vuosiseminaari 13.12

Kutsumme teidät elintarvikealan vuosiseminaariin. Seminaarissa julkaistaan Elintarviketeollisuuden toimialaraportti, joka on saatavilla tilaisuuden jälkeen Toimialapalvelun- sivustolta.

Lue lisää

Työnvälityspalveluiden toimialaraportti on julkistettu 11.11 Turussa

Työnvälitystoiminta ja varsinkin työvoiman vuokraustoiminta jatkaa kasvuaan Suomessa. Tämä käy ilmi TEM Toimialapalvelun tänään julkaisemasta työnvälitystoiminnan toimialaraportista. Lisäksi tänään julkaistiin myös Pk-toimialabarometri liike-elämän palveluista. Julkaisut antavat laajan ja monipuolisen kuvan toimialasta, yritysten suhdannenäkymistä ja tulevaisuuden odotuksista sekä ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia.

Lue lisää

8.11.2016 Puutuotealan asiantuntijaseminaari 1.12

Kutsumme teidät Puutuotealan asiantuntijaseminaariin. Seminaarissa julkaistaan Puutuoteteollisuuden toimialaraportti, joka on saatavilla tilaisuuden jälkeen Toimialapalvelun- sivustolta.

Lue lisää