TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntija-
toiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän
toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.


Tavoitteena on yritysten menestyminen, kasvu ja kansainvälistyminen.
Sivustolta löytyvän materiaalin, kuten toimialaraporttien ja
Toimiala Online -tilastotietojärjestelmän avulla yritykset voivat
kehittää toimintaansa entistä parempaan suuntaan.


Toimialaraportit

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Lue lisää

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa laatima katsaus seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta sekä lyhyen aikavälin kehityksestä. Katsauksessa paneudutaan alueiden näkymiin elinkeinoelämän, työttömyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Toimiala Online

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Palvelusta saa myös valmiita automaattisesti päivittyviä tilastokuvia. Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Aineisto sisältää viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Lue lisää

PK-toimialabarometrit

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee nyt myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavat pk -toimialabarometrit. Tämä uusi julkaisusarja täydentää toimialaraportteja sekä Toimialojen näkymät- katsauksia

Lue lisää
Tilastot
Liiketoiminnan kuukausikuvaaja uusiutuvan energian alalla vuosina 2008–2015 ja ennuste vuoteen 2016 tuulivoima-alan ja bioenergia-alan yritysryhmässä.

Tuulivoima-alalla liikevaihto on yhä jyrkässä kasvussa jo rakenteilla olevien uusien tuulipuistojen valmistuessa viimeistään vuoden 2016 keväällä. Kasvu jatkuu myös tulevina vuosina.


palkit

TEM Toimialapalvelun
julkaisut ja palvelut

Toimialapalvelu julkaisee toimialaraportteja, Toimialojen näkymät -katsauksia ja PK-toimialabarometreja sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Alueelliset kehitysnäkymät -raporttia.

Toimialapalvelu järjestää alueellisia seminaareja ja toimialaraporttien julkistamistilaisuuksia, joista useisiin on vapaa pääsy. Osaa tilaisuuksista voi seurata webcast-lähetyksenä näille sivuille tallennettavan katselulinkin kautta.

Toimialapalvelu ylläpitää Toimiala Online tilastokantaa ja päivittää automaattisesti tilastokuvia.


Lue lisää

Uutiset

29.9.2016 Syksyn toimialojen näkymät julkistettu

Tänään on julkaistu katsaukset matkailun, kaivosalan, puutuotealan sekä liiketoiminnan palveluiden lähiaikojen näkymät. Ensi viikolla vuorossa on muiden toimialojen näkymien julkistus. Toimialojen näkymät-katsaus sisältää kattavan analyysin toimialojen yleistilanteista sekä tulevaisuuden näkymistä. Katsauksissa selvitetään lisäksi toimialojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja toimialan merkitystä Suomessa.

Lue lisää

29.9.2016 Jälkitallenne alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 julkistamistilaisuudesta nyt katsottavissa

Syksyn alueelliset kehitysnäkymät julkistettiin 26.9 Lahdessa. Tilaisuudessa nähtiin useita kiinnostavia esityksiä mm. oikeus- ja työministeri Jari Lindström avasi tilaisuuden ytimekkäällä puheella ja strategiajohtaja Jouko Nieminen esitteli syksyn 2016 tulokset.

Lue lisää

26.9.2016 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016: Osaavan työvoiman saatavuus huolestuttaa pk-yrityksiä

Alueet ennakoivat, että positiiviseen suuntaan kääntynyt talouskehitys jatkuu alueilla lähiajat. Käänne parempaan oli nähtävissä jo keväällä, mutta yksikään alue ei enää usko talouskehityksen heikkenevän. Vaikka yleiskuva on myönteinen, ovat kasvuodotukset edelleen maltillisia. Nämä tiedot käyvät ilmi maanantaina 26.9.2016 Lahdessa julkaistusta Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 -katsauksesta. Sen aineisto on kerätty syyskuun 2016 aikana.

Lue lisää

26.9.2016 Kansainvälisistä pk-yrityksistä lähes 60 % uskoo suhdanteiden paranevan ja puolet viennin lisäykseen

Kansainvälisistä pk-yrityksistä lähes 60 prosenttia odotti suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Myös liikevaihdon kasvunäkymät olivat kansainvälisillä yrityksillä muuta pk -sektoria valoisammat. Lisäksi noin puolet kansainvälisistä yrityksistä odotti viennin kasvavan seuraavan vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 26.9.2016 julkistamasta Kansainväliset pk-yritykset -julkaisusta, joka perustuu pk-yritysbarometrin aineistoihin.

Lue lisää