alueelliset kehitysnakymat

ANM Branschtjänst

ANM Branschtjänst är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet. Branchtjänsten koordinerar och utvecklar informationtjänsten och det arbete som utförs av branchcheferna med fokus på små och medelstora företags verksamhet. Kunderna har tillgång till informationstjänsten via branschrapporterna och statistikbilderna i Bransch Online (Toimiala Online).

Experttjänst

Alla branschchefer och branschexperter på olika håll i landet är riksomfattande experter inom sina branscher. Vid ELY-centralerna finns för dessa branscher regionala experter på bl.a. frågor som gäller finansiering, utveckling eller rådgivning i anslutning till företagsprojekten.

Publikationer

Branschrapporter

Branschrapporterna är en analytisk publikationsserie som behandlar tillståndet och framtisutsikterna inom olika branscher i Finland. Uppgifterna uppdateras årligen. Varhe branschrapport innehåller en resumé på svenska. Branschrapporterna kan laddas ned kostnadsfritt utan registrering.

Regionala ekonomiska utsikter

De regionala ekonomiska utsikterna är NTM-centralernas synpunkter på nuläget i de ekonomiska regionerna inom det egna området och på deras utveckling på kort sikt. I översikten behandlas regionernas tillstånd utifrån tre olika teman: näringslivet, arbetslöshet och utvecklandet av en balanserad regional struktur.

Finansieringssynpunkter

Branschchefernas finansieringssynpunkter bildar tillsammans med branschrapporterna ett paket med grundläggande information om olika branscher. Publikationen har under tidigare år endast varit i myndighetsbruk men nu har även allmänheten fri tillgång.

Informationstjänster

Bransch Online (Toimiala Online)

Toimiala Online erbjuder ett omfattande och aktuellt branschbaserat statistik- och bildmaterial regionvis om närmare 800 branscher i kategorier enligt storlek, företagsstorlek och teknologi.

Annan verksamhet

ANM Branschtjänst arrangerar tillsammans med Finnvera, Centralen för turistfrämjande och jord- och skogsbruksministeriet årligen för bl.a. ELY-centralernas, Finnveras och olika finansinstituts experter avgiftsbelagda branschdagar gällande olika branscher.

Under branschdagarna framför experterna och företagarna inom branschen sin syn på branschens riksomfattande och regionala situation, branschens utveckling, internationalisering och aktuella teman som hänför sig till finansieringen inom branschen.

Länkar: 

Toimiala Online (på finska)

Branschrapporter (på finska)

Regionala ekonomiska utsikter (på finska)

Finansieringssynpunkter (på finska)