Toimiala OnlineToimialaonline


Toimiala Online

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön tietopalvelu, joka sisältää viimeisintä saatavilla olevaa tilastotietoa yrityksistä ja niiden liiketoimintaympäristöstä sekä ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä.

Siirry Toimiala Online -palveluun tästä

Toimiala Online –tilasto –ja ennustetietoa talouden näkökulmasta

Tietoa yritysten liiketoimintaympäristöstä

 • Yrityksistä, toimipaikoista ja yritysten taloudellisesta tilanteesta sekä työmarkkinoista

 • Liikevaihdosta, henkilöstöstä, tuotannosta

 • Investoinneista, tuonnista ja viennistä

 • Ennusteista ja barometrikyselyistä

 

           Viimeisin tieto alueittain ja toimialoittain

 • Aineisto useilla aluetasoilla ja aikasarjoina

 • Jopa 1000 toimialan tarkkuudella

                          

Karttoja, diagrammeja tai taulukoita

 • Luo helposti ja nopeasti taulukko, kuva tai kartta

 • Valmiiksi talletettuja, automaattisesti päivittyviä diagrammeja ja karttoja

 

Vapaassa käytössä 2016

 • Yritys- ja toimipaikkatiedot
 • TK:n tilinpäätöstiedot (kustannusrakenne)
 • Yritysten sekä nuorten yritysten kasvutilasto

 • Finnveran tilinpäätöstiedot

 • Pk-yritysbarometri

 • EK:n suhdannebarometri, EU:n luott.indikaattorit


 • VM:n ennusteet

 • TEM:n työllisyystilastot


TEM Toimiala Online 2015 -esitteeseen tästä

Tiedontuottajat

Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, Suomen Asiakastieto Oy, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Aineisto sisältää viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.