TEM Toimialapalvelu


käppyrä675

TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.

Toimialapalvelun toiminnan tavoitteena on tukea yritysten menestymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Toimialapalvelun toiminta perustuu vahvaan asiantuntijaosaamiseen ja kokemukseen, ajan hermolla olevaan teknologiaan ja toimintatapoihin sekä laajaan kanssakäymiseen asiakkaiden, yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Asiantuntijatyöskentelyn muotoja ovat mm. toimialakohtainen ennakointi sekä alueellisen kehityksen arviointi, toimialapäivät, tukien ja julkisen rahoituksen suuntaaminen sekä neuvonta ja koulutus.

Toimialapalvelun tietopalveluun kuuluu seuraavia raportteja ja katsauksia:

Toimialapalvelu ylläpitää lisäksi Toimiala Online -tilastotietopalvelua, josta on vapaasti saatavissa mm. yritysten toimipaikkatietoa maakunta-, seutukunta- tai kuntatasolla sekä taloudellisiin tunnuslukuihin perustuvaa tietoa.  Toimipaikkatiedot yhdessä tilinpäätöstietojen kanssa ovat keskeisimpiä tietotarpeita yritystoiminnan perustamisessa ja kehittämisessä.

Toimialapäälliköiden asiantuntijatoiminta yhdessä Toimiala Online -tietopalvelun kanssa on kattava ja helposti hyödynnettävä kokonaisuus yrittäjyyden edistämiseen ja kehittämiseen, julkisen rahoituksen suuntaamiseen sekä ennakoinnin tueksi.

Toimialaraportti esite (pdf) (2.3 MB)