Toimialojen näkymät


käppyrä675

Toimialojen näkymät -katsaukset

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisee syksyllä ja keväällä katsauksia toimialojen yleistilanteista ja tulevaisuuden näkymistä. Katsauksissa selvitetään lisäksi toimialojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja mm. toimialan merkitystä Suomessa.

Eri alojen ELY-keskusten toimialapäälliköt laativat katsaukset ja ne julkistetaan TEM:n uutiskirjeissä ja näillä sivuilla.

Vasemman reunan valikoista löytyvät Toimialojen näkymät -katsaukset seuraavilta toimialoilta:  


·  Cleantech

·  Elintarvikeala

·  Kaivosala

·  Liike-elämän palvelut

·  Luonnontuoteala

·  Matkailuala

·  Puutuoteala

·  Sosiaali- ja terveysala

·  Uusiutuva energia


Kevään 2016 Toimialojen näkymät -katsaukset on julkistettu 2.6.